เว็บแทงบอลสเต็ป ส่งจดหมายไปยัง

สมาชิกของ เว็บแทงบอลสเต็ปจากคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นและเผ่าเว็บแทงบอลสเต็ป ได้เริ่มแลกเปลี่ยนการติดต่อกันในสถานที่เล่นการพนันซึ่งชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันมีแผนจะเปิดในเมือง

เมื่อต้นเดือนกันยายน 2018 จดหมายจาก เว็บแทงบอลสเต็ป ได้ส่งจดหมายไปยัง เว็บแทงบอลสเต็ป ประธานเผ่าขอให้มีการประชุมในหลายเรื่องรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอระดับที่สองการเล่นการพนันสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวแทนจากเมืองได้รับคำตอบจาก เว็บแทงบอลสเต็ป เมื่อวัน เว็บแทงบอลสเต็ป โดยอธิบายว่ายังไม่มีการสรุปแผนของโครงการคาสิโนโดยชนเผ่า แต่ยังคงกล่าวว่าพวกเขาสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมกับเหล่าเม็น เว็บแทงบอลสเต็ป ตามที่เขียนโดย เว็บแทงบอลสเต็ป ผู้เขียนเผ่า เว็บแทงบอลสเต็ป เข้าใจถึงความกังวลของตัวแทนเมืองและความสนใจในโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพนัน ที่เสนอและเปิดให้มีการประชุมเมื่อแผนของสถานที่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่และมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่างจดหมายตอบรับจากนางสาวแอนดรูว์ – มอลลิสถูกเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกของ เว็บแทงบอลสเต็ป โดย เว็บแทงบอลสเต็ป สภาเมืองและJeffrey Madisonผู้บริหารเมืองในที่ประชุมของสมาชิกของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในวันอังคาร . คนเลือกเน้นว่าตัวแทนของเมืองสันนิษฐานว่าไม่มีการก่อสร้างจะได้รับไฟเขียวก่อนที่จะมีการประชุมระหว่างทั้งสองฝ่าย